Czy da się naprawić starą i popękaną ścianę?

Odsłonięte podłoże gruntujemy emulsją Atlas Uni-Grunt, korzystając z pędzla. Przeniknie ona w głąb podłoża, wzmacniając je, a zarazem zmniejszając jego chłonność.

Do wypełniania szczeliny, gdy emulsja wyschnie, można użyć np. gładzi szpachlowej o przedłużonym czasie wiązania Gipsar Max lub gotowej do bezpośredniego użycia akrylowej masy Gipsar Uniplast. Ażeby wypełnienie było ustabilizowane, wybraną masę nakłada się dwuetapowo. Najpierw z dużą uwagą wypełnia się poszerzone pęknięcie, potem nakłada warstwę, w której zatopiona zostanie siateczka zbrojąca szerokości minimum 10 cm, zapobiegająca ponownemu pękaniu. Siateczkę tę wciska się szpachelką w świeży pas masy gipsowej, tak żeby pozostawała całkiem niewidoczna. Po wyschnięciu gipsu, naprawianą powierzchnię można wyrównać papierem ściernym.

Po zrealizowaniu naprawy możemy przystąpić do pomalowania całej powierzchni. W przypadku gdy ściana lub płyta g-k nie były uprzednio pokryte farbą, przed pomalowaniem całą naprawioną powierzchnię należy przeszpachlować gładzią, na przykład. Gipsarem Uni lub Gipsarem Perfektem. Gładź nanosi się równomiernie, za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej, pasami: ściany – od podłogi ku sufitowi, natomiast sufit – od okna w głąb pomieszczenia. Nakładaną masę trzeba sukcesywnie wygładzać. naprawa ścian.

Po wyschnięciu powinno się wyeliminować powstałe nierówności, szlifując ścianę drobnoziarnistym papierem ściernym albo siatką do szlifowania. Gładzie gipsowe stanowią dobry podkład pod różnego typu prace wykończeniowe, jak np malowanie czy tapetowanie.