Integracja – poprawa współpracy

Poprzez integrację można rozumieć ,zjednoczenie”, ,lepsze dopasowanie” lub inne podobne sformułowania. W przypadku, gdy pod uwagę weźmiemy relacje międzyludzkie, integracja będzie przede wszystkim lepsze poznanie się, np poprzez sprawdzenie w określonych sytuacjach. Wraz z poznaniem w parze idzie lepsze rozważenie drugiej osoby, co umożliwia na łatwiejsze osiągnięcie wspólnego języka komunikacji – oczywiście nie na poziomie języka narodowego, lecz płaszczyzny porozumienia. Poprawa komunikacji jest z klei podstawą do współpracy. W zgodzie z tym schematem, w sytuacjach firmowych sprawą bardzo ważna może być wytworzenie płaszczyzny porozumienia wśród osobami, które ze sobą współpracują w jednym biznesie. Osiągnięcia lepsze integracji w spółce realizowane jest na dzień dzisiejszy w większości sytuacji poprzez różnego rodzaju eventy firmowe o bardzo różnym charakterze. Mogą przybierać całkowicie odmienne formy, ale ich priorytetowym celem jest integracja i temu podporządkowane są wydarzenia rozgrywające się podczasimprezy plenerowe. Organizacja imprez firmowych, bez wątpienia odbywających się w prawidłowy sposób i przebiegających bez negatywnych wydarzeń, ma możliwość poprawić komunikację w spółce, przysługując się tym samym współpracy. Niekiedy nie jest to zadanie łatwe, ze względu na dużą ilość zatrudnionych w korporacji, wytworzone już do tej pory awersje albo negatywne bariery, jakie poszczególni pracownicy wytworzyli w relacjach między sobą. Bardzo istotna jest również komunikacja w gronie poszczególnymi szczeblami kontrolowania, dlatego na imprezach integracyjnych znajdują się czasem zarówno kierownicy, dyrektorzy, jak i pracownicy niższego szczebla. W takich wypadkach należy natomiast uważać, zęby poczucie integracji z kierownikiem nie przerodziło się w poczucie pełnego koleżeństwa i możliwości mniej szczegółowego wykonywania obowiązków, za względu na to, ze ,jestem kolegą szefa”. Jednak poprawnie stworzone relacje będą obejmować jednocześnie poczucie wspólnoty z pracownikami innego szczebla, niemniej jednak przy zachowaniu panującej hierarchii podczas wykonywania obowiązków.