Klej do plastiku – środki ostrożności

Jeśli chodzi o klej do plastiku to na każdym opakowaniu oprócz priorytetowych danych mamy także opisane jak zachowywyać się w sytuacji zagrożenia pożarem czy również jego wybuchu, jak postępować w przypadku przedostania się do środowiska a też jak magazynować substancję i obchodzić się z nią. Opisane są zagrożenia zarówno dla czowieka jak również środowiska.

 

W przypadku wybuchu pożaru i w zależności od obszaru objętego pożarem a także materiałów tam znajdująch się powinno się użyć środków gaśniczych takich jak pianka, dwutlenek węgla , proszek gaśniczy czy rozpylony strumień wody – są to tradycyjne środki gaśnicze. Zabronione jest korzystanie strumienia wody pod ciśnieniem. W sytuacji wydostania się do środowiska trzeba przewietrzyć pomieszczenie. Nie można używać do wycierania rozlanych substancji mopa ani żadnych innych ścierek. Nie trzeba dopuścić do przedostania się gleby, ścieków czy wód powierzchniowych. Jeżeli chodzi o magazynowanie to powinno się przechowywać ją w nietypowych pojemnikach o chronić przed mrozem. Przy stosowaniu dużych ilości kleju doplastiku zaleca się częste wietrzenie a też wentylację grawitacyjną bądź odciągi. Do korzystania z zaleca się stosowanie rękawic ochronnych gumowych.