Na co składa się praca komornika

Zawód komornika nie jest łatwa profesją. W większości przypadków spotyka się z brakiem akceptacji społeczeństwa, a wręcz zachowaniem wyraźnie agresywnym i uderzającym w zdrowie danej chłopcy i dziewczęta. W większości sytuacji wydawałoby się, że z zewnętrznego punktu widzenia komornik przekracza osobiste uprawniania, prawdopodobnie czasem to się zdarza, natomiast rzeczy jakie ma możliwość zrobić komornik są wyraźnie kreślone literą prawa i właściwie urzędnik nie może wykroczyć poza te ścisłe ramy.

Ażeby komornik mógł zacząć wszystkie swoje funkcjonowania egzekucyjne musi mieć prawomocny wyrok sądu albo dokument nakazujący zapłatę w trybie klauzuli wykonalności. Po tym w ogólne jest możliwy ruch z jego strony w celu pociągnięcia do odpowiedzialności wskazanej przez sąd chłopcy i dziewczęta. Wszystkie inne próby wykorzystania indywidualnych uprawnień w celu zastraszania lub jakiej kolwiek presji jest bezprawnie i może się skończyć bądź niedobrze dla komornika.

Często w celu egzekucyjnym używa się kolejno rachunki bankowe, wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, ruchomości (auta, sprzęt RTV i AGD, biżuteria itd.), domów i mieszkań (lokale mieszkalne, domu, parcele). Po zajęciu wyżej wymienionych przedmiotów trafiają one pod tak zwany młotek aukcyjny gdzie są licytowane i sprzedawane, a pieniądze przekazywane są przez komornika wierzycielowi wyznaczonemu poprzez sąd no i na spłatę kosztów egzekucji.

Wszystkie rzeczy które są we władaniu dłużnika podlegają egzekucji. Władanie nie musi jednakże oznaczać, że dłużnik jest ich posiadaczem. Komornik posiada prawo zająć taką rzecz, niemniej jednak na żądanie egzekwowanego powinien uczynić odpowiednią wzmiankę w protokole zajęcia. O ile są podstawy to indywidualnych praw można dochodzić sądzie powództwa przeciw egzekucyjnego, które można wytoczyć przeciwko wierzycielowi, jeżeli dana egzekucja narusza prawa mężczyźni i kobiety trzeciej.