Najlepsze przeciw rdzy

W wypadku, gdy zabezpieczenie antykorozyjne uległo uszkodzeniu, należałoby je uzupełnić. Zanim jednak do tego dojdzie, pokryte rdzą powierzchnie metalowe wymagają adekwatnego oczyszczenia i dopiero zabezpieczenia przed rozwojem korozji. Rdzę można oczyścić stosując piaskowanie. Pod wpływem silnego strumienia piasku skierowanego na ślady korozji, cząsteczki rdzy są zdzierane, a sama powierzchnia szlifowana i wygładzana. Jest to możliwe ze względu na różnicę w trwałości metalu nieuszkodzonego , a ponadto skorodowanego. A dodatkowo piaskowaniepozwala na usuwanie rdzy wręcz z zagłębień, załamań lub innych niełatwo dostępnych miejsc, w których ma możliwość zbierać się rdza. Obróbka piaskowaniem pozostawia gładką, wolną od zanieczyszczeń powierzchnię, na której ponownie może zostać położona antykorozja. Przydatność piaskowania uwidacznia się w sytuacji konieczności oczyszczenia dużych powierzchni konstrukcji metalowych, zbiorników o dużej pojemności, silosów albo także blachy stanowiącej pokrycie dachowe.