Pikniki firmowe

Organizacja pikników biznesowych jest coraz w bardzo wielu przypadkach występującym zjawiskiem. Takie imprezy plenerowe w większości wypadków są prowadzone w miejscach o niewysokim stopniu zabudowy i atrakcyjności przyrodniczej na co najmniej neutralnym poziomie. Istnieją dwa zasadnicze rodzaje, w jakich występują pikniki dla firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw pod względem uczestników.

Pierwsza kategoria, to pikniki przeprowadzane wyłącznie dla ludzi zatrudnionych w firmie. W drugim przypadku, w imprezie uczestniczą także najbliższe rodziny pracowników – małżonkowie, partnerzy i partnerki, dzieci. Oba rodzaje maja charakter integracyjny, przy czym silniej widać to w wypadku imprezy czysto firmowej.