Agencje detektywistyczne

Agencje detektywistyczne

Agencja Wywiadowczo – Detektywistyczna ARCANUS dzięki doświadczonej, wyspecjalizowanej i fachowo wyposażonej kadrze świadczy dla Państwa też usługi przy wykorzystaniu metody obserwacji tzw: Agencje detektywistyczne. Obserwacja, prowadzona w metodę planowy lub doraźny, statycznie lub dynamicznie i właściwie udokumentowana, dostarcza szerokiej informacji o osobach, zdarzeniach, miejscach i obiektach, mogących stanowić również dowód. Szeroki wachlarz wszystkich innych usługWięcej oAgencje detektywistyczne[…]

Czym jest  wywiad gospodarczy?

Czym jest wywiad gospodarczy?

Biały wywiad gospodarczy oznacza zbieranie i analizę treści pozyskanych z ogólnie dostępnych źródeł.Zawodowo zajmujemy się pozyskiwaniem i analizą informacji, przygotowanie raportu w oparciu o biały wywiad nie stanowi dla nas problemu.Zasadą jest jednak to, że przygotowany przeze mnie raport zawiera także informację, których dostanie wymaga specjalistycznej edukacji i działań detektywistycznych. W zależności od nadziei naszychWięcej oCzym jest wywiad gospodarczy?[…]

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy jest pozyskiwaniem treści z zakresu obrotu gospodarczego dotyczących sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, sprawdzaniem wiarygodności i wypłacalności partnera w interesach. Agencja Wywiadowczo – Detektywistyczna ARCANUS na zlecenie przygotowuje raporty gospodarcze w formie sprawozdań, których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego ze współpracą z niesolidnym przedsiębiorcą. Przedmiotowe raporty w zależności od Państwa nadziei mogą zawierać wywiady gospodarczeWięcej oWywiad gospodarczy[…]

Ściąganie długów czy też innych zobowiązań. Dlaczego dzisiaj to tak popularne rozwiązanie?

Ściąganie długów czy też innych zobowiązań. Dlaczego dzisiaj to tak popularne rozwiązanie?

ściąganie długów i innych należności – prowadzimy windykację miękką oraz twardą (sądową Sposób działania ustalamy z Klientem, wg jego polecanie ustalamy zasady i warunki działania. Jeśli jest to zasadne, na początku czynności – wzywamy dłużnika telefonicznie oraz dodatkowo sporządzamy specjalistycznie zredagowane wezwania do zapłaty – wzywające do dobrowolnego wykonania zobowiązania. Oferujemy skorzystanie z naszych pieczęciWięcej oŚciąganie długów czy też innych zobowiązań. Dlaczego dzisiaj to tak popularne rozwiązanie?[…]

Agencje detektywistyczne

Agencje detektywistyczne

Agencja Wywiadowczo – Detektywistyczna ARCANUS dzięki doświadczonej, wyspecjalizowanej i profesjonalnie wyposażonej kadrze świadczy dla Państwa także usługi przy wykorzystaniu metody obserwacji tzw: Agencje detektywistyczne. Obserwacja, prowadzona w sposób planowy lub doraźny, statycznie lub dynamicznie i właściwie udokumentowana, dostarcza szerokiej treści o osobach, zdarzeniach, miejscach i obiektach, mogących stanowić również dowód. Szeroki wachlarz wszystkich innych usługWięcej oAgencje detektywistyczne[…]

Wykrywanie urządzeń podsłuchowych

Wykrywanie urządzeń podsłuchowych

Agencja Wywiadowczo – Detektywistyczna oferuje usługi: sprawdzenia pod kątem wykrywania podsłuchów pomieszczeń i pojazdów, wykrywanie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. (wykrywanie podsłuchów) Przedsiębiorcy niejednokrotnie dostrzegając konkurencyjność ich oferty na rynku z tożsamymi towarami, spadek zainteresowania produkcją czy usługami oraz dodatkowo zaniechanie rywalizacji ze strony dotychczasowych gospodarczych rywali nie przypuszczają, iż padli ofiarami niezbyt legalnych iWięcej oWykrywanie urządzeń podsłuchowych[…]