Usługi detektywistyczne – wymagania.

By posiadać możliwość wykonywania czynności z zakresu działalności detektywistycznej, trzeba spełnić wiele założeń. Priorytetowym i w sumie najważniejszym krokiem jest na 100% dostanie zezwoleń detektywa. Wiele słów o tym kto ma możliwość się ubiegać i kiedy o licencję. Może to być osoba, która ma polskie obywatelstwo albo obywatelstwo innego państwie członkowskiego Unii Europejskiej z biegłą znajomością języka polskiego. Osoba ta musi mieć ukończone 21 lat i mieć wykształcenie minimum średnie a również mieć osobowość prawną. Nie może się toczyć wobec niej żadne postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie a także postępowanie karne i nie może być za nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Osoba, która usiłuje o licencję powinna posiadać nienaganną opinię od komendanta powiatowego lub miejskiego policji, nie ma możliwość być tym samym dyscyplinarnie zwolniona straży granicznej, policji, sądu, prokuratury, wojska w ciągu pięciu lat. Dodatkowe wytyczne, które dotyczą ludzi starających się o licencję ażeby móc świadczyć usługi detektywistyczne są dokumenty świadczące o odpowiednich predyspozycjach psychicznych i fizycznych potwierdzonych przez lekarza a również zaliczenie egzaminu weryfikującego edukację przyszłego detektywa.

Poczytaj więcej na http://bre.net.pl/uslugi-detektywistyczne-jeden-z-tematow-wakacyjnegoprzewodnika