Pracownicy wykonujący prace konserwacyjne

Pracownicy wykonujący prace konserwacyjne takie jak piaskowanie narażeni są na szczególnie nieproste warunki. W trakcie czyszczenia powierzchni metalowych unoszą się drobiny pyłu i opiłków stalowych, które mogą doprowadzić do chorób układu oddechowego. Z tego powodu piaskowanie może być wykonane tylko poprzez wykwalifikowanych fachowców z zachowaniem najwyższych norm BHP. Pracodawca, który zezwoliłby podwładnym na wykonanie zleceń bez adekwatnej odzieży ochronnej i dostatecznej wentylacji naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą, która ma możliwość być rozciągnięta na wiele lat. Dlatego mimo iż zastosowanie głównych maszyn piaskujących nie wymaga specjalnej certyfikatów, bezpieczniej jest zlecić piaskowanie przedsiębiorstwu wyspecjalizowanemu w konserwacji powierzchni przemysłowych. Gwarantuje to wykonanie robót konserwacyjnych z dbałością o zdrowie pracownika, a jednocześnie dokładniej i szybciej niż gdyby zadanie zostało powierzone zespołowi ludzi nieposiadających odpowiednich umiejętności.