Klej do plastiku – jak działać w przypadku nieprawidłowego zastosowania

Klej jest substancją sklasyfikowaną jako niebezpieczna i jest to oznaczone na opakowaniu. Znajduję się tam także informacja jakie zagrożenia może spowodować jeżeli już nastąpi nieprawidłowy kontakt z substancją – nieprawidłowy czyli niezgodny z przeznaczeniem, na przykład klej do plastiku ma przeznaczenie skleić plastik a nie palce.

 

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji czyli do kontaktu z substancją inną niż zamierzona trzeba skontaktować się z lekarzem. Można także spróbować poradzić sobie własnymi siłami – jesli okaże się, że przebywaliśmy zbyt długi okres czasu w pomieszczeniu zamknięty i wdychaliśmy nadmiar zapachu należy takie pomieszczenie przewietrzyć a najlepiej wyjść na świeże powietrze. Jeżeli dojdzie do sklejenia skóry nie powinno się jej odrywać jedynie zamoczyć w ciepłej wodzie i poczekać do odmoknięcia. Jednakowa sytuacja jest jeśli klej do plastiku uzyskanie się do oczu wtedy nie moczymy ze stuprocentową pewnością oka bo nie ma takiej możliwości tylko okładamy je poprzez 1-3 dni ciepłymi okładami. Zabronione jest otwieranie oczu na siłę. Należy skontaktować się z okulistą jeśłi cząstki kleju utknęły pod powieką, gdyż mogą spowodować porysowania i uszkodzić oko. Jednak o ile dojdzie do połknięcia takowej substancji najlepiej udać się do lekarza żeby sprawdzić czy nie nastapiła blokada dróg oddechowych.